14.august 2020

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Náš anjel strážca sa stará tiež o naše posvätenie, robí všetko. Preto, aby podporil náš duchovný rast a rozvinul náš intímny život s Bohom. Anjel strážca je majstrom askézy a mystiky: je to zároveň tréner a sprievodca na ceste k vrcholkom.

~Pius XII.~

23.08.2003 - pd (čítanosť1793 reakcie0)


Farizej

      V dobe proroka Jeremiáša, asi 600 rokov pred Kr. (597-539) izraelskí králi viedli hlúpu zahraničnú politiku. Spájali sa so vzdialenou egyptskou ríšou proti babylonskej ríši, ktorá bola oveľa bližšie. Babylonskému vládcovi Nabuchodonozorovi došla trpezlivosť, napadlo izraelské kráľovstvo, zničil Jeruzalem, zničil svätyňu, veľmožov, remeselníkov, kupcov, inteligenciu odviedol do zajatia – usídlili sa v pomerne veľkej slobode – pri meste Nippur a prostý ľud ostal vo vlasti. Nemajetní dostali pôdu, aby ju mohli obhospodarovať. Táto liberálna politika skrývala nebezpečenstvo ako u vysídlencov, tak aj u tých, čo ostali, že sa začnú prispôsobovať okupantom, prijímať ich kultúru, náboženské zvyky, uzatvárať s nimi manželské zväzky a tak strácať národnú i náboženskú identitu.
      Preto sa našli horlivci – zvlášť v zajatí -, ktorí veľmi dbali na národných obyčajoch, náboženských predpisoch. Zamerali sa na Sväté písmo, na predpisy Práva (Tora) i na výklad Práva (Talmud), dodržiavali sabat, obriezku, zakazovali zmiešané manželstvá. Tak sa rozvíjalo i po návrate zo zajatia hnutie horlivcov, farizejov. Kto poznal predpisy, bol „Rabbi“, „veľký“ zákonník, znalec Práva. Proti farizejom vzniklo hnutie saducejov, pochádzajúcich zo šľachty, uznávajúcich Toru, nie však Talmud, otvárajúci sa helenistickým „pokrokovým“ vplyvom. Saduceji boli do istej miery „neveriaci“, popierali napr. existenciu anjelov, nesmrteľnosť duše (napr. vdova a sedem manželov – Mt 22, 23).
      Farizeji v Ježišových časoch tvorili vlastný klan, pohŕdali nevzdelaným, prostým ľudom, ale predovšetkým pohanmi. Ježiš Kristus odsudzoval farizejský formalizmus s jeho nespočítateľnými predpismi. Náboženstvo podľa farizejov nebolo už náboženským činiteľom, skôr kleslo na číry právny pomer podľa zásady: „Dávam, aby si dal.“ Zdôrazňovali rôzne predpisy, ktoré neboli vo Svätom písme a opierali sa o ústne podanie. Zaviedli dva pôstne dni v týždni, dávali desiatky zo všetkých zemských plodín, konali dlhé modlitby a dávali pred ľuďmi veľké almužny, zaviedli mnohé rituálne umývania, čo pri nedostatku vody bolo veľmi obtiažne a svätenie soboty priviedli až k absurdnu.© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet