18.február 2020

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Láska je viac ako spravodlivosť a je mocnejšia ako viera a nádej. V nej je prítomný sám Boh. Pretože Boh je láska.

~Paul Tillich~

06.11.2004 - sz (čítanosť1276 reakcie2)


Ž 118

      1 Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
      lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

      2 Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý,
      že jeho milosrdenstvo trvá naveky.
      3 Teraz nech hovorí dom Áronov:
      jeho milosrdenstvo trvá naveky.
      4 Teraz nech hovoria všetci bohabojní:
      jeho milosrdenstvo trvá naveky.

      5 V súžení som vzýval Pána
      a Pán ma vypočul a vyslobodil.
      6 Pán je so mnou,
      nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek?
      7 Pán je so mnou a pomáha mi;
      nemusím si všímať svojich nepriateľov.

      8 Lepšie je utiekať sa k Pánovi,
      ako sa spoliehať na človeka.
      9 Lepšie je utiekať sa k Pánovi,
      ako sa spoliehať na mocnárov.

      10 Obkľúčili ma všetci pohania,
      ale v mene Pánovom som ich porazil.
      11 Obkľúčili ma zovšadiaľ,
      ale v mene Pánovom som ich porazil.
      12 Obkľúčili ma ako roj včiel
      a vzbĺkli ako plameň z raždia,
      ale v mene Pánovom som ich porazil.
      13 Prudko dorážali na mňa, aby som sa zrútil,
      no Pán mi pomohol.
      14 Moja sila a chvála je Pán,
      on sa mi stal záchrancom.

      15 Hlas plesania nad záchranou
      znie v stánkoch spravodlivých:
      16 „Pánova pravica mocne zasiahla,
      Pánova pravica ma zdvihla;
      Pánova pravica mocne zasiahla.“

      17 Ja nezomriem, budem žiť
      a vyrozprávam skutky Pánove.
      18 Prísne ma Pán potrestal,
      no nevydal ma smrti napospas.
      19 Otvorte mi brány spravodlivosti,
      vojdem nimi a poďakujem sa Pánovi.

      20 Toto je brána Pánova;
      len spravodliví ňou vchádzajú.
      21 Ďakujem ti, že si ma vyslyšal
      a že si ma zachránil.

      22 Kameň, čo stavitelia zavrhli,
      stal sa kameňom uholným.
      23 To sa stalo na pokyn Pána;
      vec v našich očiach obdivuhodná.
      24 Toto je deň, ktorý učinil Pán,
      plesajme a radujme sa z neho.

      25 Pane, spas ma;
      Pane, daj mi úspech.

      26 Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
      Požehnávame vás z domu Pánovho.

      27 Boh, Pán, je naším svetlom.
      Vystrojte sprievod s ozdobnými vetvami
      až k rohom oltára.

      28 Ty si môj Boh, vďaky ti vzdávam;
      ty si môj Boh, velebím ťa.

      29 Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
      lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.


31.01.2011 - 09:10   František Fedor  
» Re: Ž 118

Lepšie je utiekať sa k Pánovi, *
ako sa spoliehať na človeka.
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, *
ako sa spoliehať na mocnárov. —(Ž 118)

Kráľ Dávid sa prehrešil proti svojmu Bohu tým, že proti jeho vôli si dal spočítať svoj ľud. Prostredníctvom proroka Gada mu oznámil trest. Mal si vybrať jeden z troch trestov : trojročný hlad v krajine, útek pred nepriateľom počas troch mesiacov, alebo trojdňový mor v krajine. Dávid takto odpovedal: "Som vo veľkej úzkosti. No nech padneme do Pánovej ruky, lebo jeho milosrdenstvo je veľké! Ale do ruky človeka nech nepadnem." (por. 2 Sam 24, 12-14)
Dávid sa spoliehal na Božie milosrdenstvo a dobre urobil. Pán mor v krajine predčasne ukončil.
Človek je krehký, často padá, hreší a zasluhuje si trest. Boh službou Cirkvi ponúka svoju lásku a milosrdenstvo. Jeho Spravodlivosť „musí“ trestať, ale trest si môžeme vybrať z ponuky jeho nekonečného milosrdenstva. V pokore hodiť sa na tvár pred Pánom ako Dávid a dosiahnuť zmiernenie, či odpustenie trestu.
Každoročne vstupujeme do obdobia Veľkého pôstu. Využime tento čas, v kajúcnosti pristúpme k žriedlu Milosrdenstva lebo: „Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka“.
Koľkí uprednostňujú protekciu, uplácanie a rôzne ľudské vzťahy. Častým výsledkom je veľké sklamanie. No nemôže byť sklamaný ten, kto sa utieka k svojmu Bohu a u neho si robí „protekciu“ dobrými skutkami – modlitbou, pôstom a almužnou.


13.07.2010 - 09:34   František Fedor  
» Re: Ž 118

Lepšie je utiekať sa k Pánovi, *
ako sa spoliehať na človeka.
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, *
ako sa spoliehať na mocnárov.
Ako často ľudia zabúdajú na túto pravdu. Zdá sa, že lepšia je sila viditeľná ako neviditeľná, že bližšie je človek ako Boh. Už v SZ máme príklad, keď Acház, judský kráľ odmietol Božiu pomoc proti nepriateľom a viac sa spoliehal na pomoc Asýrska. Potrestaný bol tým, že práve tí Asýri, ktorých volal na pomoc, spustošili jeho krajinu. (por. Iz 7,1-18) Inak sa zachoval kráľ Dávid. Keď si mal vybrať za svoj priestupok jeden trest z troch možnosti, povedal: „Veľmi úzko mi je, ale lepšie padnúť do ruky Pána – lebo on je veľmi milosrdný –, ako padnúť do rúk človeka!“ (2 Sam 24,14). Pán sa zmiloval a skrátil trest. Často zabúdame, že Boh je naším otcom a to najlepším otcom. „..buď pokojný a neboj sa..“. vraví Boh Acházovi. To vraví aj nám a je len na nás, či mu s vierou zveríme každú svoju situáciu a problém.© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet