20.január 2020

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Keď Ježiš zachraňoval hriešnikov, boli to skutoční hriešnici. Ale Ježiš nerobil z každého človeka najskôr hriešnika, aby mu mohol priniesť spásu. Neutvrdzoval ich v hriechoch, ale ich z nich vyslobodzoval.

~Dietrich Bonhoeffer~

04.12.2004 - kc (čítanosť2288 reakcie2)


Krst

      Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove“ (KKC 1213).
01.07.2004 | Čítanosť(2141)
Téma: Krst
25.06.2003 | Čítanosť(1543)
Téma: Krst
25.06.2003 | Čítanosť(1446)
Téma: Krst


29.04.2005 - 11:45   Iveta Jarábková  
» Re: Krst

Krst je znovunarodenie. Vodou krstu, vodou z potoka živej vody Ducha Svätého sa zmýva z nás dedičný hriech a my sme pripravený na cestu, ktorou nasledujeme Ježiša, po celý život. Pokiaľ sa pre túto nádhernú cestu plnú prekvapení a Lásky rozhodneme. Avšak sv.Pavol v liste Efezanom hovorí(2,8-9):" Milosťou viery ste spasení. Nie sami zo seba, je to dar Boží. A nie zo skutkov, aby sa nikto nemohol chváliť." A toto ma inšpiruje k tomu, aby som sa zamyslela a skonštatovala,že je úplne prirodzené, že samotný krst bez viery nestačí. Sú to dve neoddeliteľné zložky života v Kristovi, ktoré sa dopĺňajú.Teda, krst je pre nás bránou k životu v Kristovi a viera je bránou, aby sa človek stal Kristovým učeníkom. Pán Ježiš je vinič a my, Božie deti, sme jeho ratolesti.Je pre nás cťou prinášať na jeho Slávu, úrodu, teda skutky, ktoré sú inteligentným prejavom nášho krstu a viery...Byť kresťankou je nádherné!


04.12.2004 - 16:40   kc  
» Re: Krst

Krst si zaslúži, aby sme o ňom premýšľali celý život! Pripomenie nám totiž celé naše osobné náboženské dejiny. Na svet sme prišli pre dedičný hriech v nešťastnej situácii človeka bez Boha. Pre Kristovo veľkonočné tajomstvo sme boli skrze krst očistení, zmierení s ľuďmi, včlení do prúdiaceho života Kristovho tajomného tela, povolaní do večného života v dome nebeského Otca.© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet