Autor: Miron
 
1 Kor 10,28 - 11,7

Príhovor

      Korintskí veriaci predložili sv. Pavlovi aj tento problém: jesť či nejesť mäso zo zvierať obetovaných modlám. Dnešné čítanie nám zachycuje odpoveď sv. Pavla, ktorá je zhrnutá do jednej vety: „Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu.“
      Je dobré pozrieť sa na tento problém korintských veriacich zblízka. V mnohých pohanských kultoch bolo zvykom, že po náboženských obetách nasledovali posvätné hostiny, na ktorých sa jedlo mäso obetovaných zvierat. Častokrát však tých zvierat bolo tak veľa, že sa všetko mäso nemohlo spotrebovať. Dávalo sa teda na trh, kde sa predávalo. Korinťanom bolo jasné, že sa nemôžu zúčastňovať týchto pohanských obradov, ale chceli vedieť, či môžu z trhu takéto mäso kupovať a požívať.
      Podľa sv. Pavla niet žiadnych námietok proti tomu, ale upozorňuje, že hoci všetko je dovolené, nie všetko je aj užitočné. Ak by tým mal byť niekto pohoršený, potom nemajú jesť. Sv. Pavol tu učí mať ohľad na druhých.
      I keď v súčasnosti nemáme problém či jesť alebo nejesť mäso z obetovaných zvierat, vždy máme dosť príležitostí, aby sme boli ohľaduplní jeden voči druhému. Pozrite na tento príklad. V kancelárií pracovali dve ženy. Jedna bola gréckokatolíčka a druhá rímskokatolíčka. Nadišiel veľký pôst. Vo východnej cirkvi sa začína pondelok, a je to veľmi prísny pôst. V západnej cirkvi sa začína až v stredu. V pondelok, keď prišiel čas obeda, gréckokatolíčka videla, že jej kolegyňa si vytiahla jedlo, ktoré malo charakter pôstneho pokrmu. A spýtala sa: „Ale veď vy začínate pôst až v stredu?!“ A kolegyňa jej na to povedala: „Ja viem, ale nedokázala som si predstaviť, že by som dnes jedla pri tebe mäso, keď sa ty postíš. A určite mi ten jeden deň pôstu navyše nepoškodí.“
      Hľa, krásny príklad kresťanskej ohľaduplnosti. Naučiť sa tomuto umeniu, znamená tiež stavať mosty porozumenia nielen medzi kresťanmi navzájom, ale aj medzi tými, ktorí v Krista ešte neuverili. A to je predsa dielo, ktoré je na Božiu slávu. Amen.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk