Autor: Miron
 
Téma: Lk 13, 1-9

Myšlienky... 223/2003

AI      Lekári veľmi odporúčajú preventívne prehliadky. Je to múdre a správne. Takto môžu zistiť u človeka, ktorý sa cíti pomerne dobre, začiatok choroby. Liečiť ochorenie, ktoré je len v zárodku, je ľahké. V opačnom prípade, keď sa ochorenie bolestivo prejaví, je liečenie oveľa ťažšie a v niektorých prípadoch i neúspešne.
      Boh nás miluje. Preto nás mnohými spôsobmi upozorňuje, aby sme dbali na to najcennejšie čo máme – na svoju dušu.
KE      Preto nám dnes Ježiš vyrozprával podobenstvo o neplodnom figovníku.
DI      Nemusíme sa ani veľmi namáhať, aby sme toto podobenstvo pochopili. Boh je k nám veľmi trpezlivý a zhovievavý. Toto Božie milosrdenstvo je pre človeka veľkou nádejou. Ale táto nádej má byť tvorivá, činná. Môžeme sa spoľahnúť, že nám Boh odpustí každý jeden hriech. To však nesmie viesť k duchovnej nečinnosti, či neochote k práci na vlastnom posvätení. Večnosť a spása je dar. Môžeme si ho zaslúžiť asi tak, ako si dieťa zaslúži dobrým štúdiom nejaký dar od rodičov. Dar večného života je viazaný na naše činy a našu dobrú vôľu. Boh nám akoby hovorí: „Viem, že váš život nie je jednoduchý. Musíte bojovať nielen s nástrahami diabla, ale aj s vlastnými slabosťami. Ak ste padli, ja vám rád odpustím. Len sa nezastavujte, nebuďte ľahostajní k otázke vlastnej spásy.“
      Pozrime sa na svoj život. Podobá sa plodnému či neplodnému figovníku? Dokiaľ žijeme, Boh milosrdne čaká na našu nápravu. Nevieme ako dlho bude čakať. Niekto má pred sebou tri roky života, iný desať a pre niekoho azda je dnešný deň jedným z posledných. Nedovoľme, aby v tejto dobe čakania na večnosť, kraľovala v našej duši ľahostajnosť k vlastnej spáse.
PAR      Boh nechce nikoho zavrhnúť, ale tiež nikoho násilne k sebe neprivedie. Urobil všetko, aby nám zjavil pravdu. Čaká našu odpoveď.
      V Božom kráľovstve je absolútna dobrovoľnosť. Boh sa nám ponúka. My však smieme odmietnuť. Chcete žiť bez Boha? Smiete! Chcete žiť bez Božieho odpustenia? Smiete! Chcete vyžiť bez modlitieb? Smiete! Chcete prestupovať Božie prikázania? Smiete! Chcete znesväcovať nedele, opíjať sa alkoholom, klamať, kradnúť? Smiete! Smiete odmietnuť i Ježiša Krista. U Boha niet donucovania. Len si, prosím, uvedomte, že potom budete musieť znášať aj všetky následky svojho rozhodnutia. Smiete odmietnuť Božiu ponuku, potom však musíte žiť večne bez pokoja s Bohom. A to je peklo. (Podľa: Wilhelm Busch, Ježiš náš osud, (bez údajov) 1993, s. 114.)
      Poviete si , že to nie je váš prípad? Že sa nechcete dostať do pekla? Tak to je dobre. Ste na správnej ceste. Ale musíte po nej kráčať a nie stáť. Kráčať, znamená dať sa viesť Božím slovom. Kráčať k Bohu, znamená tiež vzdávať sa všetkého, čo nás poškvrňuje v Božích očiach.
MY      Pozrite sa, ako to dokázal jeden dôstojník v knihe „Spomienky pútnika“. Cítil, že sa pomaly stáva alkoholikom. Tento zlozvyk mu pôsobil veľa ťažkostí. Nielenže ničil jeho vzťahy s ľuďmi, ale hlavne narušoval vzťah k Bohu. Poradil sa s kňazom. Ten mu odporúčal, aby stále, keď pocíti chuť na alkohol, prečítal si jednu kapitolu z Evanjelia. Ak by chuť na alkohol neprešla, mal prečítať ďalšiu a ďalšiu kapitolu.
      Dôstojník to aj tak urobil. Keď večer dostal chuť na alkohol, siahol po Svätom písme a prečítal si jednu kapitolu. Chuť neprešla. Čítal teda ďalej. Keď čítal trinástu kapitolu, zatrúbili na večierku. Brána kasárne sa zatvorila a tak už nebola možnosť zájsť do krčmy. To sa opakovalo deň čo deň. Dôstojník sa priznal, že párkrát sa zvíjal ako červ od túžby po alkohole. Ale vytrval. Každým dňom cítil, že stále menej a menej túži po alkohole. Prestal piť natrvalo. Povedal si: „Božie slovo ma nielen oslobodilo od alkoholizmu, ale obdarovalo ma aj veľkým duchovným bohatstvom.“
ADE      Nie je to azda aj pre nás jedna z ciest k Bohu? Prijmime každý Boží podnet, ktorý chce obohatiť náš život, aby sme sa nikdy nepodobali neplodnému figovníku, ktorí rastie nadarmo.

      Inšpirácie – Lk 13, 1-9


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk