Autor: Miron
 
Téma: Vzkriesenie / Kol 2, 20 / Kol 3, 1

Myšlienky... 139/2004

      Christa McAuliffeová patrila medzi siedmych astronautov, ktorí zahynuli pri výbuch raketoplánu Challenger 28. januára 1986. Bola vybraná spomedzi mnohých uchádzačov, ktorí túžili stať sa prvým učiteľom vo vesmíre. Spojenie jej učiteľského povolania a vesmírneho programu pritiahlo pozornosť mnohých. Na smútočnej ceremónii jeden učiteľ povedal: „Keď Christa vstúpila do raketoplánu, my sme tam vstúpili s ňou. A keď zahynula, časť z nás zahynula s ňou.“
      Pre učiteľov bola Christa symbolom možnosti naplnenia ich vlastných snov. A preto jej tragická smrť mohla mnohým vziať nádej...
      Tento komentár nás môže vtiahnuť k uvažovaniu o oveľa hlbšom zjednotení. O zjednotení kresťana s Kristom. Toto zjednotenie však nádej neberie, ale dáva.
      V Kristovi boli naplnené očakávania starozákonného ľudu. Ale keď bol vyzdvihnutí na kríž, keď na kríži zomrel, v mnohých zomrela aj nádej. A to preto, lebo mu neuverili. Neprijali ho ako Božieho Syna. Pre tých, ktorí mu uverili, stal sa zdrojom veľkej nádeje. Svätý Pavol hovorí, ak zomierame s Kristom (porov. Kol 2, 20), tak s Kristom budeme aj vzkriesení (porov. Kol 3, 1).
      Naše zjednotenie s Kristom nás vedie k smrti. Je to odumieranie „živlom sveta“ (Kol 2, 20), nezriadeným vášniam, slabostiam, ktoré je napokon zavŕšené fyzickou smrťou. Bolo by to rovnako tragické - ako vnímanie Christinej smrti smútočným rečníkom – keby sme nemali pred sebou nádhernú realitu vzkriesenia s Kristom. Vzkriesenie je naplnením tých najhlbších túžob, ktoré v sebe nosí každý človek..

      Inšpirácie: Kol 2, 20 / Kol 3, 1
      Kartotéka: Vzkriesenie / Kol 2 / Kol 3


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk