Autor: Miron
 
Téma: Nedeľa Samaritánky / Naučiť sa prijímať! / Jn 4, 6-7

Myšlienky... 64/2005

      Na začiatku 4. kapitoly Jánovho evanjelia sa stretávame s Ježišom na ceste z Judei do Galiley. Bol hladný, smädný a unavený z cesty. Ako Boží Syn mal moc uspokojiť svoje telesné potreby. Ježiš túto moc však nevyužil.
      Učeníci odišli do blízkeho mesta, aby nakúpili niečo na jedenie. Kristus si zatiaľ sadol k studni, odpočíval a čakal. Keď prišla samaritánska žena pochybných mravov načerpať vodu z hlbokej studne, urobil niečo, čo by sa azda väčšina z nás zdráhala – poprosil ju o vodu. Musíme si uvedomiť, že v tom čase vládlo medzi Židmi a Samaritánmi nepriateľstvo. A navyše rozprávať sa so ženou bolo spoločensky neprípustné.
      Tento Ježišov počin nás učí dôležitej veci, ktorá nám pre iné a dôležitejšie posolstvá v tomto úryvku z evanjelia, uniká. Učí nás prijímaniu pomoci od druhých.
      Zaiste je správne, keď sa usilujeme žiť v zmysle Ježišových slov: „Blaženejšie je dávať, ako prijímať“ (Sk 20, 35). Možno preto je nám ťažko prijímať láskavosť od druhých. A možno je v tom aj kus našej pýchy, ktorá nám bráni priznať si v nejakej chvíli, že sme odkázaní na pomoc druhého. Preto neraz odmietame láskavosť, ktorú nám ponúkajú blížni. Túžia okúsiť blaženosť z dávania a my maríme naplnenie tejto túžby.
      Poučme sa s nenápadného príkladu nášho Spasiteľa a naučme sa prijímať láskavosť od druhých. A ako vidíme v evanjeliu, z obdarovaného sa môže rýchlo stať darca.

      Inšpirácie: Jn 4, 1-42
      Kartotéka: Jn 4


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk