Autor: Miron
 
Téma: Láska k nepriateľom / Lk 6, 27

Myšlienky... 29/2000

       Milovať nepriateľov – to je požiadavka, ktorá sa protiví ľudskej prirodzenosti. Človek má v sebe pud sebazáchovy. Ak sa cíti ohrozený, celkom prirodzene uskutočňuje potrebné kroky, ktoré sú potrebné pre odstránenie nebezpečenstva, pre záchranu života. Ak by sme tento príkaz vytrhli z evanjelia ponúkli ho ako smernicu života človeku, ktorý o Ježišovi ešte nič nepočul, zaiste by túto smernicu odmietol. Hľadajme teda základ pre toto prikázanie.
       Psychiater Robert Coles rozprával zaujímavý príbeh. Coles žil v roku 1960 v New Orleans. Bolo to v dobe, kedy federálny súd zrovnoprávnil školy a tak i bieli i čierni mohli chodiť spoločne do tej istej školy. Šesťročná Ruby Bridgesová bola jedinou černoškou, ktorá chodila do školy, kde učil Robert Coles. Každý deň počas dlhých týždňov však bola vystavená teroru mladých výtržníkov, ktorí ju čakali na ceste. Hádzali do nej ohryzky z jabĺk, kričali obscénne slová a dokonca sa vyhrážali, že ju zabijú. Jedného dňa Coles videl ako prechádza okolo tej skupinky. Všimol si, že pohybuje perami, ale nepočul, čo hovorila. Spýtal sa jej:
       „Čo si povedala tým chuligánom?“
       „Ja som im nič nepovedala,“ odvetila Ruby. „Ja som sa za nich modlila.“
       „Prečo?“
       „Pretože oni to potrebujú,“ odpovedala s jednoduchosťou.
       Boh prichádza k človeku, aby ho zachránil. Človek spútaný hriechom, rôznymi slabosťami, sa nevyhnutne prejavuje ako boží nepriateľ. Boh však k nemu prichádza s láskou. Prečo? Pretože to človek potrebuje. Ježiš Kristus zomiera na kríži za ľudí, ktorí sú voči Bohu v stave nepriateľstva. Sv. Pavol to potvrdzuje slovami: „Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho Syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení budeme spasení jeho životom“(Rim 5, 10).
       Príkaz lásky k nepriateľom je vlastne príkazom k nasledovaniu Boha. Táto láska k nepriateľom je nutná, pretože „oni to potrebujú“. Milovať nepriateľov znamená záchrannú akciu pre dušu toho – ktorého človeka. A hľa, aké podrobné pokyny nám dáva Kristus: „Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť“ (Lk 6, 27-30).
       Ak láska k nepriateľom znamená záchrannú akciu pre ich duše, čo nám teda bráni, aby sme s napĺňaním tohto príkazu hneď začali?


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk