Autor: o. Mgr. Jozef Matejovský
 
Téma: Sväté písmo / Božie slovo uzdravuje / Lk 13, 10-17

Myšlienky... 307/2002

AI       Bratia a sestry! Určite si každý z Vás veľmi cení svoje zdravie. A ak niekoho náhodou trápi nejaká choroba, nejaký neduh, hľadá lekárov, rôznych špecialistov na svoju chorobu. Nie je tomu tak dávno, čo boli moderní rôzni ľudoví liečitelia.
KE       V dnešnom sv. evanjeliu sme počuli ako Ježiš uzdravuje ženu, ktorá bola dlho a ťažko chorá. Uzdravuje ju svojou jednou jedinou vetou: „Žena, si oslobodená od svojej choroby“.
DI       Písmo hovorí o tejto žene, že bola chorá osemnásť rokov, že osemnásť rokov trpela duchom neduživosti. Určite za tie dlhé roky často prichádzala do synagógy. Určite často putovala do jeruzalemského chrámu a tam prosila o Boha zdravie. Určite vynaložila veľa peňazí na liečenie. No dá sa predpokladať, že po toľkých rokoch už neverila vo svoje uzdravenie.
      Tu v sobotu, pre Židov tak sviatočný deň, prichádza Ježiš a uzdravuje ju. Uzdravuje ju v deň, keď by to najmenej čakala.
      Samozrejme, že tento Ježišov skutok neostal nepovšimnutý. Prvý zareagoval predstavený synagógy. Oboril sa na Krista kvôli tomu, že Ježiš uzdravil v sobotu. V sobotu nemohli židia urobiť nič, čo by sa len podobalo na prácu.. Nedodržiavanie soboty bolo veľkým hriechom. Teda Ježiš tým, že túto ženu uzdravil v sobotu, sa vystavil veľkému nebezpečenstvu, že ho vyhlásia za verejného hriešnika.
      No on poznal zmýšľanie svojich protivníkov, on vedel, že ich ani tak nemrzí to, že uzdravoval v sobotu, ako skôr to, že uzdravením si získal ďalších nasledovníkov.
PAR       A teraz si mnohí z vás pomyslia: „Aké by to bolo výborné, keby sem tak prišiel Ježiš, a svojím slovom, svojou jedinou vetou by vyliečil moje boľavé nohy, choré srdce, vysoký či nízky krvný tlak“. No nik z nás už nemyslí na to, že by na svoje uzdravenie mal čakať také dlhé roky ako žena z evanjelia. No bratia a sestry, Ježiš je pre nás zárukou, že ak budete trpezlivo prosiť, Boh vás svojím slovom vylieči z vašich neduhov, a to práve vtedy, keď to budete najmenej čakať.
      No pozor! Treba prosiť o vyliečenie našich pravých neduhov. Lebo boľavé nohy, choré srdce, vysoký alebo nízky krvný tlak , nie sú našimi skutočnými neduhmi. Našimi skutočnými neduhmi sú naša pýcha, egoizmus, pokrytectvo, túžba po majetku, po moci ... To oni nám bránia žiť náš kresťanský život naplno, a nie naše zdravotné problémy.
MY       O tom, že Boh svojím slovom uzdravuje, a že uzdravuje, keď to najmenej čakáme, svedčí príbeh jedného študenta a istého mladého šľachtica z čias cárskeho Ruska. Títo dvaja sa dostali do vyhnanstva na Sibír. Študent kvôli svojmu lakomstvu a lenivosti. Pretože bol chudobný a robiť sa mu nechcelo, vykrádal domy a takým spôsobom si zarábal na živobytie. Šľachtic bol zas veľkým záletníkom. Kvôli tomu bol často vyzývaný na súboje, v ktorých bol majstrom. V tých súbojoch zabil viacero ľudí.
      Spolu s nimi boli vo vyhnanstve viacerí politickí väzni, medzi nimi aj kňaz, lekár, advokát ... Večery v zime sú dlhé, zvlášť na Sibíri, a tak títo ľudia, aby si ich skrátili, viedli rôzne filozofické, etické, morálne aj náboženské dišputy. Raz sa bavili o probléme samoty. Rozmýšľali, či by človek dokázal vydržať úplne dobrovoľne sám po celý jeden rok. Študent hovoril, že nie. Jeho najväčším odporcom bol šľachtic, ktorý tvrdil, že s dobrými knihami sa dá vydržať celý rok osamote. Táto debata došla až tak ďaleko, že títo dvaja sa stavili o stotisíc rubľov, že šľachtic vydrží celý rok sám, v jednej izbe. Iba cez okienko mu mal sluha, ktorého nemal vidieť, podávať jedlo a vyžiadané knihy. A šľachtic na druhý deň vstúpil do určenej izby.
      Najprv mu sluha začal nosiť poéziu, neskôr rôzne memoáre, cestopisy ... Asi po troch mesiacoch si šľachtic na lístku vypýtal Bibliu. Keď ju otvoril, začal ju riadok za riadkom pozorne študovať a študoval ju zvyšných deväť mesiacov.
      Keď sa ročná lehota blížila ku koncu. Lakomý študent tušil, že stávku prehrá. No pretože nemal toľko peňazí, hľadal nejaké riešenie, ako od seba odvrátiť hrozbu, že celý svoj život bude musieť splácať dlh z tejto stávky. Našiel iba jedno riešenie a aj to krvavé. Pár dní pred uplynutím lehoty zobral pištoľ a nad ránom sa vkradol do izby, kde celý rok býval šľachtic. Natiahol kohútik, ale zrak mu padol na stôl, kde ležala Biblia. Premohla ho zvedavosť, o je to za knihu, keď pri nej dokázal niekto stráviť deväť mesiacov života. Otvoril ju a začal čítať: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.“ A toto Božie Slovo ho uzdravilo. Pištoľ mu vypadla z ruky a na tento zvuk sa zobudil šľachtic. Študent padol na kolená a začal prosiť o odpustenie. No aj šľachtic bol uzdravený Božím Slovom, ktoré deväť mesiacov študoval. Zdvihol študenta a z celého srdca mu odpustil nielen jeho zlý úmysel, ale aj dlh, ktorý vznikol z tejto stávky.
ADE       Bratia a sestry! Na príkladoch ženy z dnešného evanjelia a týchto dvoch vyhnancov vidíme, že Božie slovo skutočne uzdravuje. Preto prichádzajme často do chrámu a prijímajme ho, keď je nám tam podávané. Otvárajme často doma Sv. Písmo a čítajme z neho v rodinnom kruhu a Boh bude medzi nami a bude nás liečiť svojím Slovom. Amen!


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk