Autor: Miron
 
Téma: Manželstvo / Sobášny príhovor - náčrt

Myšlienky... 13/2002

      Vidiecky lekár raz rozprával o istej pacientke, ktorú liečil. Jej manžel – farmár, bol typom tvrdého chlapa, ktorý len málokedy dával najavo svoje city. Tejto žene prasklo slepé črevo a tak bola ihneď prenesená do najbližšej nemocnice.. Napriek všetkej medicínskej pomoci sa jej stav zhoršoval. Lekár sa ju pokúšal povzbudiť: „Myslím si, že by ste mala skúsiť byť silná... taká, akým je váš manžel John.“
      Odpovedala: „John je taký silný, že nepotrebuje nikoho.“
      V tú noc lekár povedal farmárovi, že si myslí, že jeho žena nemá chuť žiť ďalej, že nemá chuť bojovať. Farmár povedal: „Bude jej lepšie... Pomôže ďalšia transfúzia?“
      Farmárova krv bola zhodná s krvnou skupinou jeho manželky a tak sa všetko rýchlo pripravilo na priamu transfúziu.
      Keď si John ľahol na vedľajšie lôžko a jeho krv začala prúdiť do manželkiných žíl, povedal jej: „Pomôžem ti, aby ti bolo lepšie...“
       „Prečo?“ spýtala sa so zatvorenými očami.
       „Pretože ťa potrebujem,“ odpovedal.
      Nastala chvíľa ticha. Potom sa jej pulz zrýchlil, otvorila oči a pomaly otočila hlavu k manželovi: „Nikdy predtým si mi to nepovedal...“
      Keď lekár neskôr rozprával o tejto udalosti, poznamenal: „Nebola to transfúzia krvi, ktorá vrátila túto ženu naspäť do života. Boli to slová jej manžela: Potrebujem ťa!“
      My všetci túžime po tom, aby „nás druhí potrebovali“. Keď teda budete kráčať spoločným životom, nezabudnite si z času na čas urobiť krátku zastávku, aby ste si povedali: „Potrebujem ťa!“
      Používajte tieto slová čo najčastejšie a prinesú vám požehnanie. (CONIARIS, Anthony M., Crown Them with Glory and Honor, Light and Life Publishing CO., Minneapolis, Minesota 1985, s. 73.)


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk