Autor: Miron
 
Téma: Cesta asketikov 13 / Duchovný boj / O raste do hĺbky

Myšlienky... 250/2018

            Vonkajšie základy nás teraz vedú k zápasu, ktorý ide do hĺbky. Keď človek odlupuje cibuľu, jednu vrstvu za druhou, až dôjde samotnému jadru, z ktorého vyrastá stonka schopná dosiahnuť svetlo. Podobne v tvojej najvnútornejšej izbe srdca, zazrieš nebeskú izbu, pretože sú jedno a to isté podľa svätého Izáka Sýrskeho.            Keď sa teraz usiluješ vstúpiť tejto najväčšej hĺbky, musíš si byť vedomý, že okrem svojej skutočnej tváre tam nájdeš aj iné, ktoré svätý Hesychius Jeruzalemsky nazýva temnými tvárami Etiopčanov a svätý Makarius Egyptsky prirovnáva k plaziacemu hadovi, ktorý sa tam usídlil a zranil životné orgány duše. Hovorí, že ak si zabil toho hada, môžeš sa tešiť zo svojej čistoty pred Bohom. Ale ak nie, potom sa pokorne pokloň, ako hriešnik v núdzi, a modli sa k Bohu zo to všetko, čo sa v tebe skrýva.            Ako môžeme vôbec začať, keď sme nikdy neprenikli do srdca? Stojíme vonku, ale klopme s pôstom a modlitbou, ako nám Pán prikázal, keď povedal: „Klopte a otvoria vám!“ (Mt 7, 7). Klopať znamená konať. Ak stojíme pevne v Pánovom slove, v chudobe, pokore, v zhode so všetkými príkazmi Evanjelia, deň a noc udierame na Božie duchovné dvere, potom budeme môcť dostať, čo hľadáme. Ktokoľvek unikne temnote a zajatiu, môže cez tieto dvere kráčať k slobode. Prijíma dispozíciu k duchovnej slobode a možnosť dosiahnutia Krista, hovorí svätý Makarius. Tito Colliander: Cesta asketikov. Kapitola 13. – O raste do hĺbky© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk