Autor: Miron
 
Téma: Pole / 1.8.19-22 / Viera / Katechizmus / Pripomínať si učenie Cirkvi

Myšlienky... 300/2018
(Zdroj: https://youtu.be/cWP5crlBLtw)

            Ver v dogmy, ktoré sú vyhlásené Evanjeliom, nauč sa ich a vyznávaj presne ako ich vyznáva Ortodoxná Cirkev, pretože v nich je obsiahnutá čistota a úplnosť evanjeliového učenia.            Ver vo sviatosti, ustanovené v Cirkvi samotným Pánom.            Ver vo sväté, životodarne, evanjeliové prikázania, ktorých správne naplnenie je možné iba v pravej Cirkvi, a ktorých naplnenie je nazvané Otcami živou vierou kresťana.            Dogmy obsahujú teológiu danú samým Bohom. Preto odmietnutie dogiem je ničím iným ako rúhaním, zatiaľ čo prekrúcanie dogiem je inou formou rúhania, ktorá sa nazýva heréza. (Pole, kapitola 8, odstavec 19-22.)            Svätý Ignác Briančaninov zdôrazňuje dôležitosť poznania učenia Cirkvi pre správnu a živú vieru. Čiastočné a nedokonalé poznanie vedie k nesprávnym uzáverom, ktoré je rúhaním vo všetkých jeho formách. Bez poznania správneho učenia budeme - hoci s tým najlepším úmyslom slúžiť Pánovi – odvádzať ľudí od nadobudnutia živej viery.            Spomínam si na príklad, ktorý som počul počas homílie ešte ako dieťa. Jeden človek prišiel na faru a našiel kňaza študujúceho nejakú knihu. Zo zdvorilosti sa spýtal, čo číta. Kňaz odpovedal, že katechizmus. Ten človek sa zarazil a udivene sa pýtal, či kňaz potrebuje študovať katechizmus, keď všetky tie pravdy už dokonale pozná. Kňaz mu odpovedal: „Samozrejme, že ich poznám, ale je veľmi užitočné si ich neustále pripomínať.“            Tento príklad stále rezonuje v mojej mysli a ponúkam ho ako povzbudenie pre neustále si pripomínanie učenia Cirkvi. A katechizmus je skutočne veľmi dobrou pomôckou.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk