Autor: Miron
 
Téma: Pole / 2.11.31-34 / Hriech / Prikázania / Mt 5, 16 / Život podľa pravdy

Myšlienky... 35/2019

            Pán povedal svojím učeníkom, aby úprimní vo svojom správaní, ukotvení vo svätej múdrosti a nie ospravedlnením zlo. Ich správanie musí žiariť čistou čnosťou a nebeskou krásou, aby pritiahlo zrak a srdcia všetkých ľudí:            „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 16).            Farizeji, opačne, túžia iba po zdaní spravodlivosti a namáhajú sa ukázať ako služobníci Boha pred ľudským spoločenstvom, pred davom, ktorý len zriedkavo rozlišuje pravdu. Dokonca aj dnes vidíme farizejov zaujímať postoje, ktoré by umožnili ich skutkom zažiariť pred ľuďmi. Zároveň však maskujú svoje zločiny noblesnými slovami ako je politická prospešnosť, spravodlivosť, vybratie si menšieho zla, a ostatných ospravedlnení, ktoré tak ľahko vychádzajú zo srdca naplneného zlom.            Pán zakazuje takéto správanie zreteľnými slovami: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné“ (Lk 16, 15). Farizeji sa pokúšali zakryť svoje duchovné vášne a ich následné ovocie sebaospravedlnením. Duchovné vášne, zatienené a ochránené ospravedlnením, zvyčajne v duši zapúšťajú hlboké korene, stávajú sa stromom, ktorý svojimi listami zakrýva všetky skutky človeka. Inými slovami, vášne vstúpia do všetkých jeho myšlienok, emócií a skutkov. Svätý Pimen Veľký povedal: „Ak človek pomôže svojej hriešnej vôli s ospravedlnením, stane sa nemravným a zahynie.“ (Pole, kapitola 11, odstavec 31-34.)            Život podľa pravdy je ďalším liekom, ktorý svätý Ignác Briančaninov ponúka na vyliečenie alebo ako prevenciu pred farizejizmom. Veľmi zdôrazňuje, že je veľmi nebezpečné vybrať si cestu ukazovania zdanlivej čnosti, pretože Boh pozná naše srdcia. A navyše, každý takýto postoj dovoľuje vášňam silnejšie sa zakoreniť v našej duši.            Užívanie tohto lieku nám síce nedopraje zakúsiť falošnej popularity a potlesku davu, skôr nás posunie na nejaký čas do nenápadného ústrania. To nech nás netrápi. Svätý Izák Sýrsky hovorí: „Pocta uteká od človeka, ktorý na ňu poľuje; ale kto od nej uteká, toho pocta uloví a stane sa pre všetkých ľudí zvestovateľom jeho pokory. Ak konáš s úmyslom získať poctu, Boh ťa verejne odhalí; ale ak sa ponížiš kvôli pravde, Boh nariadi celému svojmu stvoreniu, aby ti spievali hymnu chvál. Otvoria pred tebou dvere k sláve tvojho Stvoriteľa a budú ťa chváliť rovnako ako Stvoriteľa pretože budeš skutočne jeho obrazom a podobou“ (Homília 5.)© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk