Autor: Miron
 
Téma: Pole / 2.13.28-31 / Zvyk / Odstrániť všetok balast

Myšlienky... 135/2019

            Kristov služobník musí byť slobodný od hriešnych zvykov nakoľko je to len možné, aby sa nestali prekážkou na jeho ceste ku Kristovi. Musí sa oddeliť od svojich zvykov – nielen od hriešnych, ale aj od tých, ktoré môžu viesť k hriechu ako sú pohodlnosť, život v nadbytku alebo stav neustáleho rozptýlenia.            Niekedy najnepatrnejšie zvyky môžu spútať naše nohy a držať nás na zemi, zatiaľ čo by sme mali byť už v nebi.            Mladý človek! Opakujem spásonosnú radu – kým si ešte v morálnej slobode, vyhni sa zlým zvykom tak ako by si sa vyhýbal väzeniu a jeho okovám. Nadobudni dobré zvyky, skrze ktoré tvoja morálna sloboda bude zachovaná, potvrdená a vtlačená do tvojho bytia.            Ak sa niekto vo zrelom veku rozhodne stať Kristovým služobníkom a nanešťastie si už osvojil veľa zlých zvykov a privykol pohodlnosti, ktoré zvyčajne držia dušu v paralyzovanom stave, nesmie sa stať malomyseľným pre ťažkosti tejto cesty. Musí odvážne vstúpiť do bitky proti svojím zlým zvykom. Víťazstvo je s Božou pomocou možné. (Pole, kapitola 13, odstavec 28-31.)            Spoznávanie a odstraňovanie zlých návykov je veľmi dôležitou súčasťou duchovného života. Svätý Ignác Briančaninov to znovu a znovu pripomína, pretože zanedbanie tohto aspektu môže viesť k znechuteniu a opustenie túžby po duchovnom napredovaní. Zápal duše pre Boha nás tlačí k vzlietnutiu k duchovným výšinám, ale naše hriešne návyky a vášne nás držia pri zemi. Stáva sa, že namiesto odťatia všetkých týchto pút sa z celej sily snažíme letieť, namáhame sa z celej sily, ale stále ostávame pri zemi. Nakoniec sa vzdávame a necháme zápal duše pominúť. Buď sa so smútkom uspokojujeme s nejakou podpriemernosťou alebo úplne rezignujeme na akékoľvek duchovné snaženie, čo sa dá prirovnať k smrti duše.            Preto svätí Otcovia v poučeniach o duchovnom živote najprv priam detailne rozprávajú o rôznych prekážkach duchovného života. Poukazujú na to ako pôsobí hriech, vášne, zvyky. Učia nás spoznávať a odstraňovať balast, ktorý nás drží pri zemi. Bez tejto prípravy, duša nie je schopná vzlietnuť k duchovným výšinám.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk