Autor: Miron
 
Téma: Božia starostlivosť

Myšlienky... 149/2019

            Jeden zbožný mních mal veľmi chudobnú matku v meste.            V čase hladomoru preto vzal pár bochníkov chleba a vybral sa do mesta, aby ich dal matke. Keď bol na ceste, počul hlas, ktorý sa ho pýtal: „Kto sa stará o tvoje matku – ty alebo ja?“ Mních rozpoznal božskú moc hlasu, padol k zemi a povedal: „Ty, Pane, ty sa staráš o nás všetkých!“ Potom vstal a vrátil sa späť do svojej cely.“            Po troch dňoch ho navštívila jeho matka a povedala:            „Nejaký mních mi dal trochu pšenice. Vezmi si ju a urob pár bochníčkov chleba, aby si sa posilnil.“            Akonáhle mních počul matkine slová, začal oslavovať Boha a jeho srdce sa naplnilo ešte väčšou nádejou. S Božou milosťou ešte viac pokročil v každej čnosti. (The Evergetinos 1, s. 120)© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk