Autor: Miron
 
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 45.3 / Stráženie srdca pred svetom

Myšlienky... 321/2020

            Minulého roku (2019) vyvolali v americkom katolíckom prostredí rozruch výsledky prieskumu, ktoré ukázali, že zo šiestich mladých katolíkov piati opúšťajú Cirkev vo veku od 14 – 19 rokov. Toto sa stalo témou mnohých diskusií a prednášok, ktoré sa usilovali o nájdenie príčin tejto situácie. Najviac ma oslovila prednáška jedného kňaza, ktorý hovoril o strate citu pre nadprirodzeno. Bolo mi ľúto, že táto prednáška odznela na univerzitnej pôde a tak nezasiahla väčšie obecenstvo. Je mi to ľúto, pretože v jeho argumentácii sa dalo rozpoznať učenie svätých Otcov, ktorí to povedali jednoduchšími, ale dôraznými slovami: „Ak je srdce človeka naplnené svetom, nemôže prijať poznanie zhora.“ Bez tohto poznania zhora môžu byť teoretické poznatky o kresťanstve zaujímavé, ale rozhodne nevedú k viere, ktorej charakteristikou je hľadanie intímneho vzťahu s Bohom.            Spomienku na túto prednášku vyvolali slová svätého Izáka Sýrskeho, ktorými podrobne vysvetľoval svojmu rodnému bratovi veľkú škodu, ktorú utrpí duša mnícha, ak sa vystaví impulzom prichádzajúcim zo sveta.            Kým naplnenie srdca svetom spôsobilo u spomínaných mladých ľudí necitlivosť pre duchovné veci a následne opustenie viery, tak u svätého Izáka Sýrskeho a ostatných svätých odpútanie sa od sveta vyvolalo citlivosť pre Božie veci a viedlo ich k úzkostlivému chráneniu tohto drahocenného pokladu.            Táto duchovná zákonitosť nám môže pomôcť zvlášť v prípade, keď vnímame vyprahnutosť vo svojom duchovnom živote, ktorá sa prejavuje predovšetkým stratou zápalu pre nasledovanie Evanjelia. Stačí len pozorne sledovať, čím naplňujeme svoje srdce. Už len samotné venovanie pozornosti tejto oblasti zredukuje množstvo zlých impulzov. Oveľa väčší osoh však príde, ak s rozhodnosťou budeme brániť vstupu všetkého, čo môže oslabiť našu citlivosť pre Božie veci.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk