Autor: Miron
 
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 48.18.2 / Nerozprávať bez skúsenosti

Myšlienky... 383/2020

            Poučenia svätého Izáka Sýrskeho nie je vždy ľahké pochopiť na prvé počutie. No keď nad nimi dlhšie pomeditujeme, prinášajú vzácne a dôležité odporúčania pre duchovný život.            Jedným z nich aj nasledovné poučenie: „Muzikant hrajúci na flaute, nie je nasýtený zvukom melódie a keď prestane hrať, väčší hlad zasiahne jeho brucho. A sladké slová bez námahy nenaplnia človeka; a keď ich opustí, zakúsi väčšiu zmätenosť.“            Svätý Izák Sýrsky sa v ňom dotýka vážneho problému, ktorý sa často objavuje v kresťanskom živote. Je to rozprávanie o Bohu alebo duchovných veciach bez toho, aby vychádzali z osobnej prežitej skúsenosti. Je to najjednoduchšia cesta, ako dôjsť k umlčaniu túžby duše po Bohu. No nech by toto rozprávanie bolo akokoľvek uchvacujúce pre druhých, neprinesie pravé nasýtenie duše. A svätý Izák Sýrsky ešte dodáva, že ju vedie ešte do väčšej zmätenosti.            Môj priateľ, kňaz, mi rozprával, že krátko po páde komunizmu, ho oslovila skupina mladých ľudí s ponukou evanjelizačného programu. Išlo o pásmo piesní a hovoreného slova, s ktorým navštevovali farnosti, ktoré o to prejavili záujem. Môj priateľ ponuku prijal. Program bol skutočne veľmi dobrý. Keď však sa po jeho skončení dlhšie rozprával s tými mladými ľuďmi, rýchlo rozpoznal, že ich trápia rôzne problémy. Nie je potrebné hovoriť o detailoch. Stačí len, že môj priateľ sa ich nakoniec spýtal: „Prečo vlastne robíte tento program, keď vlastne nežijete to, čo v ňom hovoríte?“            Odolajme pokušeniu ohlasovať Boha len slovami. Nenasýti to našu dušu a iba do nej prinesie ešte väčší zmätok, pretože sa bude musieť pokúšať vyrovnať s nesúladom medzi našimi slovami a skutočným životom.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk