Autor: o. PaedDr. František Dancák
 
Téma: Anjel / Pokušenie / Mt 18, 10

Myšlienky... 281/2002

      Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 18, 10)

      Sv. Margita Kortónska, kajúcnica, mala v posledných rokoch života mnoho pokušenia. Zlý duch jej stále pripomínal hriechy mladosti. Margita veľmi plakala. Raz sa jej zjavil anjel strážca a povedal: „Neboj sa, dcéra moja. Zlý duch nemá moc nad tebou. Ja som tvojím ochrancom. Nezanechám ťa, len buď mi verná a poslúchaj ma.“
      Pán zdôrazňuje Božiu starostlivosť i ľudskú zodpovednosť za slabých ľudí a za deti tým, že sa zmieňuje o ich strážnych anjeloch. Medzi Bohom a ľuďmi existujú tajomné duchovné bytosti, a to nielen škodlivé, ktoré ohrozujú spásu, ale aj pomocné bytosti svetla: démoni a anjeli. Anjeli stoja pred Božím majestátom, ktorí zároveň majú zvláštnu úlohu pomôcť ľuďom, zvlášť deťom, slabým a ohrozeným. Je to úžasná a potešujúca skutočnosť, že v boji proti zlu a démonom nie sme sami, ale že máme mocných duchovných priateľov a pomocníkov spásy, ktorým hovoríme anjeli strážcovia.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk