Téma: Manželstvo

Príklad č.1218
(Zdroj: Mato Jović, Mária a rodina, Dobrá kniha, Trnava 1997, s. 23. )

      Krásnym svedectvom je list, ktorý napísala jedna manželka svojej priateľke.
      Drahá moja priateľka! Ďakujem za spomienku i za blahoželanie pri príležitosti 15. výročia nášho sobáša. Na tento deň nikdy nezabudnem. Hádam je to jeden z najkrajších v mojom manželskom živote.
      Predstav si, k čomu sa mi Marek priznal. V ten istý deň oslavoval 25. výročie, ako začal myslieť na mňa. Marek sa totiž začal ako 17-ročný modliť za dievča, ktoré raz bude jeho ženou. A nielenže sa modlil, ale za ňu obetoval aj svoje mladícke obete. Vtedy ma ešte nepoznal, pretože som nežila v jeho rodnom meste. A hoci už žijeme 15 rokov v manželstve, iba teraz mi to povedal.
      Toľkokrát som sa sama seba pýtala, kde pramení toľké šťastie v mojom manželstve? To si mohla iste aj Ty pobadať so svojim mužom Martinom. Lebo nielenže môj Marek je na mňa až príliš dobrý, ale aj moje deti sú tak isto dobré a robia pokroky. Nuž a dnes som dostala odpoveď. Tu je tajomstvo môjho šťastia. Či to nie je, drahá, tak, že také manželstvo musí byť šťastné, na ktoré sa mladík pripravoval desať rokov modlitbou a obeťami? A aká len teraz budem musieť byť ja voči svojmu dobrému a šľachetnému Markovi? To nie je žart, mať takého muža! Pre neho a pre jeho deti dávam rada celý svoj život, a to s radosťou. Moje deti Ti posielajú veľa pozdravov. Marek ďakuje za dar a veľmi si Ťa váži. Tvoja Ľubica.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk