Téma: Manželstvo

Príklad č.1219
(Zdroj: RICHTEROVÁ, M.: Mozaika radosti. Bratislava: LÚČ, 1997, s. 59. )

      V istej rybárskej osade platil nepísaný zákon, že ženu, ktorú pristihnú pri cudzoložstve, musia zhodiť z vysokého brala.
      Raz staršinovia z osady odsúdili ženu, ktorá bola svojmu mužovi neverná s akýmsi námorníkom.
      Ale podvedený manžel v noci zišiel do skalnej steny, nad priepasťou napol sieť z pevného lana a vyložil ju trávou, slamou a vankúšmi.
      Na druhý deň rozsudok vykonali, ale žena sa zrútila do siete lásky svojho manžela. Obyvatelia osady nevedeli, ako sa majú v takej situácií zachovať, preto zavolali kňažnú. Tá darovala žene vlastnú sieťku na vlasy na znak toho, že rybárova láska zachytila jej vinu.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk