Téma: Farizejstvo / Pokrytectvo

Príklad č.698
(Zdroj: SCHLESINGER, M.: Začni už žiť. Trnava: Dobrá kniha, 1997, s. 57. )

      Chodil svetom zbožný farizej, ktorý si myslel, že len on má dar poučovať. Inak bol dobrým človekom, všetkým sa snažil stále pomáhať a ľudia ho mali radi. Až na ten omyl... V jeho správaní bola skrytá pýcha, ktorú si neuvedomoval. V každom dobre druhého hľadal hneď nejakú chybu, lebo nevedel vo svojom omyle prijať, že by mohol aj niekto iný okrem neho vhodne pomôcť. Takto pri tom rozmýšľal: „Veď ja som farizej, teda len ja mám právo, aj dar poučovať ostatných...“ Preto stále všade hľadal chyby, avšak nerobil to so zlým úmyslom.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk