Téma: Kráľovstvo (Božie)

Príklad č.833
(Zdroj: Albino Luciani, Otče náš, Kňazský seminár sv. Gorazda, Nitra 1996, s. 44. )

      Pápež Pavol VI. vo svojom nádhernom vyznaní viery hovorí: „Čo sa týka Božieho kráľovstva, nemôže sa jeho rast zamieňať s pokrokom ľudskej kultúry a techniky, ale pozostáva v stále hlbšom poznaní nepreniknuteľných bohatstiev Krista, v stále silnejšej nádeji na večné dobrá a v stále vrúcnejších odpovediach na Božiu lásku.“


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk