Téma: Kresťanstvo

Príklad č.856

      Každé meno je vyjadrením určitej činnosti. Prečo teda hovoríš, že si kresťan, keď v tvojich skutkoch nie je nič kresťanského? Kresťan, to je označenie spravodlivosti, dobroty, poctivosti, trpezlivosti, čistoty, múdrosti, láskavosti, nevinnosti a zbožnosti: a prečo ty si to meno osvojuješ a brániš, keď z toľkých vlastností ty nemáš skoro žiadnu? Kresťan je ten, kto napodobňuje a nasleduje vo všetkom Krista, kto je svätý, nepoškvrnený, poctivý, neporušený, v ktorého srdci nemá miesto zloba, ale ktoré je plné lásky a dobroty, kto nevie nikomu poškodiť alebo ho uraziť, ale kto všetkým pomáha. Kresťan je ten, kto podľa Kristovho príkladu nevie nenávidieť ani svojich nepriateľov, ale kto radšej robí dobro svojim odporcom a za svojich prenasledovateľov a nepriateľov sa modlí. Pretože kto je schopný niekoho uraziť, alebo mu škodiť, ten luhá, keď o sebe hovorí, že je kresťan. Kresťanom je ten, kto môže spravodlivo povedať: Nikomu som neuškodil a so všetkými som žil spravodlivo. (sv. Augustín)


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk